Profiterm

Predstavenie ®PROFITERM GROUP

Založenie spoločnosti

Skupina ®PROFITERM bola založená v roku 1994. Dnes pôsobí na celkom území Česka, Slovenska a Poľska.

Zameranie

Skupina ®PROFITERM sa dlhodobo zameriava na dve hlavné navzájom sa doplňujúce činnosti.

Obchodná značka ®PROFITERM GROUP sa zameriava od návrhu, inštalácie a servisu potrubnej pošty až po technické vybavenie budov ( meranie a regulácia, kúrenie, VZT).

Obchodná značka ®PROFITERM FACILITY prenajíma kancelárie, sklady a predajne, ktoré sú vo vlastníctve ®PROFITERM GROUP a zároveň poskytuje službu správy týchto nehnuteľností.

Zameranie spoločnosti

®PROFITERM sa zameriava predovšetkým na komplexné projekty a zákazky, ktoré pripravuje a realizuje tím zodpovedných a kvalifikovaných pracovníkov. Hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a partnerov s dôrazom na dlhodobú spoluprácu.

Spoľahlivosť

®PROFITERM GROUP je personálne, technicky a finančne solídna spoločnosť disponujúca dostatočnými zdrojmi a skúsenosťami s komplexnými projektmi a náročnými zákazníkmi. Okrem iného poskytuje počas celého roku aj komplexné asistenčné služby.

Riadenie kvality

Spoločnosti skupiny PROFITERM majú dlhodobo zavedený funkčný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008.

Ochranná známka ®PROFITERM

®PROFITERM je registrovanou ochrannou známkou.

Charitatívne projekty

®PROFITERM podporuje dlhodobo neziskové a charitatívne projekty. Jedná sa o program „adopcia na diaľku“ ktorý sa venuje vzdelávaniu detí v rozvojových krajinách, detský fond UNICEF, programy pre telesne postihnutých, podporuje aj ekologické aktivity v rámci udržateľného rozvoja, prispieva na ochranu ohrozených druhov živočíchov, sponzoruje športové a záujmové aktivity detí i dospelých.

Centrála, Česká republika
Tel.: +420 595 222 111
E-mail: info@profiterm.com
www.potrubnaposta.sk

česky slovenčina po Polski Deutsch English